Việt Nam chưa phủ sóng thương mại công nghệ 5G

Việt Nam chưa phủ sóng thương mại hóa công nghệ 5G

Bản đồ 5G của hãng nghiên cứu Ookla cho thấy Đông Nam Á là một trong những vùng có mật độ trạm phát sóng 5G thấp nhất.

Mạng 5G chưa thể phủ sóng rộng rãi có nhiều lý do, nhiều nước, trong đó có Việt Nam chưa thương mại hóa công nghệ này.

Việt Nam chưa phủ sóng 5G

 

 

Việt Nam chưa phủ sóng 5G

Nguồn: vnexpress.net/thach-thuc-trien-khai-5g-tai-dong-nam-a-4578420.html