IT làm thay đổi phương pháp dạy học

IT làm thay đổi phương pháp dạy học

Năng lực của sinh viên nên được đánh giá qua cách họ giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc.

Ông Eric Xing, Hiệu trưởng Đại học trí tuệ nhân tạo Mohamed bin Zayed (MBZUAI) ở Abu Dhabi (UAE), cho biết hệ thống giáo dục hiện tại đang đánh giá học sinh qua những kiến thức có thể học thuộc. Tuy nhiên, công nghệ thông tin có thể sẽ thay đổi cơ chế này. Theo đó, sinh viên có thể được đánh giá thông qua cách giải quyết vấn đề thay vì khối lượng kiến thức của họ.

“Có một sự khác biệt giữa hiểu biết và thông minh. Trước giờ, sinh viên chỉ được đánh giá thông qua hiểu biết. Nhưng giờ đây, khi AI có thể cung cấp kiến thức dễ dàng, năng lực của sinh viên nên được đánh giá qua cách họ giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc. Đó gọi là sự thông minh”, ông Xing nói.

Với sự phổ biến của nhiều mô hình AI được thiết lập bài bản, ông Xing cho biết xã hội có thể xuất hiện những “học giả phục hưng”. Những người này không chỉ có kiến ​​thức rộng mà còn có khả năng tư duy thông suốt và giải quyết các vấn đề khác nhau.

“Tôi nghĩ rằng lực lượng lao động hiện đại cần phải có kinh nghiệm cơ bản trong thực tế để có thể áp dụng kiến thức và hành động”, ông Xing nói thêm.

MBZUAI đã lên kế hoạch mở rộng các chương trình đào tạo ngoài AI. Theo đó, đại học này dự định mở thêm trường y tế công cộng mới, trường kinh doanh. Theo đó, các ngành này sẽ có mối liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau.

Mặc dù vậy, một số nhà phê bình văn cho rằng rằng ChatGPT và các công cụ AI khác có thể trầm trọng hóa tình trạng gian lận hoặc khiến sinh viên lười tư duy. Trong khi đó, những người khác lại cho rằng sinh viên cần phải được đào tạo về công cụ này để thành công trong tương lai.

Giám đốc điều hành Open AI, công ty đứng sau ChatGPT, ông Sam Altman, đã thừa nhận vào đầu tháng 04 rằng AI “sẽ loại bỏ rất nhiều công việc hiện tại”. Tuy vậy, công nghệ này vẫn mang lại nhiều lợi ích cho con người, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.